KISALIKLI TABANLIK

Bir bacağın diğerinden kısa oluşuyla ortaya çıkan anatomik bacak boyu eşitsizliği sebeplerini üç ana başlık altında incelenebiliriz;

  • Doğuştan (konjenital)
  • Posttravmatik (kemik kırıkları nedeniyle)
  • Gelişimsel, yani çocuğun gelişimi esnasında herhangi bir etkene bağlı olarak oluşan kısalık.

İki taraf arasındaki boy uzunluğunu eşitlemek için tercih edilenlerden biri de kısalıklı tabanlıklardır.