YAN BARLI, EKLEMLİ DİZ ORTEZİ (ÖLÇÜ VE PROVALI)

Ayarlanabilir eklemli ortezler eklem hareket kısıtlılığında kullanılarak eklem hareketinin tam açıklığına kavuşmasını sağlar.

Kullanıldığı yerler:

Travma veya ameliyat sonrası hareket kısıtlılığı veya kontraktür gelişen durumlar.