X BAİN VEYA O BAİN ORTEZİ

Tibia vara/valga veya genu valgum/varum deformitelerinde kullandır.

Genu valgum ve tibia valgada lateral yan barlı ve eklemli,

Genu varum ve tibia varada medial yan barlı ve eklemli olmalıdır.