UZUN YÜRÜME ORTEZİ (MEKANİK KİLİTLİ+YÜKSEK YOĞUNLUKLU PAFO’YA MONTELİ)

Yürüme sırasında diz eklemini ekstansiyonda kilitli tutmak ve vücut ağırlığını kısmen taşıtmak amacıyla kullanılır.

Diz eklemi mekanik kilitlidir.

Yüksek yoğunluklu PAFO’ya montelidir.