DİRSEK ÜSTÜ PROTEZİ (MEKANİK FONKSİYONEL-MODULER)

Dirsek üstü (transhumeral) seviyesi amputasyonlarında kullandır.

Lateral kenarı akromionun altında veya üzerine kadar uzanan soket ve modüler dirsek eklemi kullanılır.

Ön kol kısmı modüler tüp ile oluşturulmuştur. El bilek üniti sayesinde protez el ile birleştirilir. Dirsek ekleminin kontrolü manueldir (sağlam taraf el ile açılıp kapatılabilir) ve kullanılan kontrol ve bağ sistemi ile protez elin açılıp kapanmasına olanak sağlar. Kas kuvvetine ihtiyaç vardır. Fonksiyoneldir.