AYARLANABİLİR EKLEMLİ KONTRAKTÜR ORTEZİ (ÜST EKSTREMİTE)

Ayarlanabilir eklemli ortezler eklem hareket kısıtlılığında kullanılarak dirsek hareketinin tam açıklığına kavuşmasını sağlar.

Derece ayarının yapıldığı mekanizma kolay ayarlanabilen sistemde üretilmiştir.

Endikasyonları:

  • Dirsek kontraktüründe rehabilitasyona yardım
  • Dirsek fraktürlerinde koruyucu ve rehabilitasyona yardım
  • Ligament yaralanmaları sonrası
  • Dirsekte limitli ve kontrollü hareket istendiği durumlar
  • Dirsek dislokasyonu sonrası konservatif tedavi
  • Dirsek ligament instabilitelerinde post-op dönemde koruma ve rehabilitasyon
  • Dirsek endoprotezi sonrası post-op reabilitasyon amaçlı
  • Travma veya ameliyat sonrası hareket kısıtlılığı veya kontraktür gelişen durumlar