MİNERVA ORTEZİ ÖLÇÜLÜ VE PROVALI OLARAK HASTAYA ÖZEL ÜRETİLMİŞ

Ağır boyun travmaları ve cerrahi operasyon sonrası gövde desteği ile servikal  bölgenin stabilizasyonunda oldukça etkilidir.