FITIK BAĞI

Fıtık vakalarında, ameliyattan önce ve sonra kullanılır. Ameliyattan önce fıtığın büyemesini, ameliyattan sonra dikişin patlamasını önler.