DENİS BROWNE ORTEZİ

Dennis browne ortezi, başlıca olarak pes ekinovarusta veya doktorun uygun gördüğü başka bir  rahatsızlıkta tavsiye ile kullanılır. Ayak abduksiyonu sağlamaktadır. İç ve dış kısma doğru açı verebilme imkanı tanıyan hareketli bir mekanizması mevcuttur. Ortopedik bota veya pafo’ya monte edilerek tedavi amaçlı kullanılır. Kullanım kolaylığı sağlamaktadır.