C- DİZ EKLEMİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ ALT EKSTERMİTE PROTEZLERİ

Ottobock C Leg Mikro İşlemcili Diz Eklemi

Ottobock C Leg Mikro İşlemcili Diz Eklemi; Mikro işlemci ile kontrol sağlayan bacak protez sistemi, özellikle sınırlı hareket kabiliyeti olan transfemoral amputelerin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmiştir. C-Leg, Otto Bock tarafından geliştirilen dünyanın ilk, tümüyle mikro işlemci kontrollü diz eklemidir. İleri derecede modern bir bacak protezinin merkezi parçasıdır. Diz eklemi, yürüme siklüsü süresince bilgisayar üzerinden kontrol edilir. Hem salınım fazında hem de duruş fazında. C-Leg, diğer bir deyişle, sağlıklı insanlar için son derece doğal olan ve önemli ölçüde bilinç dışı gerçekleşen yürüme hareketlerini kontrol eder.

Ottobock C Leg Mikro İşlemcili Diz Eklemi Özellikleri

Kontralateral tarafta rahatlama sağlar.

Düzgün olmayan yüzeylerde, eğimlerde ve basamaklarda güvenlidir.

Garantilidir.

Elektronik olarak kontrol edilen duruş fazı güvenlik sistemi sayesinde yüksek seviyede güvenlidir.

Mobilite derecesi 2 ve 3 olan hastalar için uygundur.

C-LEG NASIL ÇALIŞIR?

Diz üstünden ampute kişilerde, kullanılan protez bacak hem diz ekleminin hem de diz altı kasların yerini alması gerekir. Kişi protezini sadece mevcut kalça ve güdük kasları ile idare edebilir.

Ancak C-Leg kullanan bir kişi için gerekli tüm ayarlamalar bir bilgisayar tarafından yapılır. Bu sistem protez diz ekleminin fonksiyonunu takip ve kontrol ederek protez kullanıcısına önemli ölçüde destek verir. Diz eklemine entegre sensörler, saniyede 50 kez, protezin yürümenin hangi aşamasında olduğunu denetler. Sensörler tarafından algılanan bu veriler sayesinde mikro işlemci, bir hidrolik sistem yardımıyla diz fonksiyonunu ayarlar. C-Leg kendini anında kullanıcısının o anki hareketine göre ayarlar. Hasta yürüme hızını değiştirse de. Elektronik ayarlar protez kullanan kişiye hem ayakta dururken hem de yürürken emniyet verir.

C-Leg, kapasitesi 30 saati aşan lityum akü ile çalışır. Akü şarjı genelde geceleri protez elektrik prizine takılarak yapılır.